Gezondheid & Sport

Regelmatige sportbeoefening is vandaag een noodzaak voor welzijn en evenwicht tussen lichaam en geest. Deze twee zijn nauw met elkaar verbonden.

Er is een rechtstreeks verband tussen gezondheid en schoolresultaten. Medische problemen, zoals psychologische of socio-economische moeilijkheden, hebben inderdaad vaak een weerslag op de schoolresultaten. In grootsteden zoals Brussel, worden onze leerlingen bijzonder nauw betrokken met problemen van gezondheid, voeding, psychisch evenwicht en welzijn.

In deze context, is sportbeoefening fundamenteel. Onze Inrichtende Macht is hier heel erg mee begaan, zowel in het kader van de lessen lichamelijke oefening als voor de schoolse en naschoolse sportactiviteiten.

Voor meer inlichtingen hierover, refereren wij naar de pagina’s van de onderwijsinstellingen.

Het accent ligt eveneens op gezonde voeding en het naleven van goede leefgewoontes. De sensibilisering van de problemen omtrent gezondheid maken eveneens deel uit van het educatieve en pedagogische project van de Stad Brussel en haar dienst Inspectie.