Hoofdstedelijke Basisschool De Zennestraal

Intro

Een oase om te leren, te groeien en te stralen in het hart van onze stad!

a

Wat stralen we uit?

De Zennestraal omarmt en versterkt meertaligheid zodat onze leerlingen diverse talen kunnen en durven spreken om deel te nemen aan het leven in een wereldstad.

In het kloppende hart van de hoofdstad

Onze school is het verlengstuk van thuis. We zetten in op een inspirerende leef- en leeromgeving. In het kloppende hart van de hoofdstad biedt de Zennestraal geborgenheid. We besteden aandacht aan het milieu en maken duurzame keuzes.
Samen met de ouders én de buurt

Voor onze leerlingen ontwikkelen we boeiende uitdagingen op kindermaat. Kinderen leren door te doen. Zelf actief onderzoeken en ontdekken, vormen de basis voor ons onderwijs. Onze leerlingen leren, groeien en stralen samen met hun ouders én de buurt.

a

 

Kaart
Carte

50.846282719503, 4.3397939

Naam van de directeur
Charlotte Thielemans
Adres
Zennestraat 82
1000 - Brussel
Type
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Basisonderwijs
Tel
0490 67 78 98
Schooltaal
Nederlandstalige scholen