Campus Mutsaard heeft zijn deuren geopend!

Na bijna 3 jaar werken heeft de vernieuwde campus Mutsaard zijn deuren geopend in het hart van Laken, aan de Mutsaardlaan. De kleuter- en de lagere school Koningin Astrid alsook het Atheneum Karel Buls hebben er hun intrek genomen.

Een campus voor iedereen: jong en oud!

Het hypermoderne complex voorziet niet alleen plaats voor drie bestaande scholen en een bestaande crèche maar omvat ook sportzalen en bijbehorende buitenruimten. Campus Mutsaard is niet alleen gericht op onderwijs, maar ook op het creëren van een gemeenschapsruimte voor de lokale buurtomgeving. De sportzalen zullen na de schooluren namelijk worden opengesteld voor sportclubs en buurtverenigingen De volledige infrastructuur zal ook toegankelijk zijn voor de speelpleinwerking van de Stad Brussel. 

De noodzaak voor uitbreiding

Dit nieuw scholencomplex heeft als hoofddoel tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Met dit ambitieuze project biedt het departement Openbaar onderwijs van de Stad Brussel immers 264 extra plaatsen aan.

Een bekroond ontwerp

Het ontwerp van de Campus Mutsaard heeft in 2018 de 'Be.Exemplary'-onderscheiding van Urban.brussels gewonnen, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom. De jury werd vooral overtuigd door de compactheid van het project, de intelligente functiescheiding en de wisselwerking met de buurtomgeving. Het Belgische architectenbureau Low, dat het project ontwierp, legde de nadruk op duurzaamheid en innovatie, wat resulteerde in een energiezuinig complex.

Een blik op de campus

Campus Mutsaard biedt onderdak aan:

  • 72 peuters in het kinderdagverblijf
  • 168 kleuters in de kleuterschool Koningin Astrid
  • 288 leerlingen in de lagere school Koningin Astrid
  • 288 scholieren in het Atheneum Karel Buls
  • twee sportzalen en bijbehorende ruimten

De totale oppervlakte van de gebouwen bedraagt meer dan 10.000 m2 en de omgeving beslaat 3.750 m2 (speelplaats, overdekte ruimte, fietsenstalling, moestuin).

Doordacht ruimtegebruik, groene buitenomgeving en multi-inzetbaarheid

Het blok met klaslokalen is opgetrokken aan de straatrand, de buitenactiviteiten vinden plaats op de ruimte achteraan. Door het slimme gebruik van hoogteverschillen werden de kleuterschool gedeeltelijk en de sportzalen volledig ondergronds geplaatst, waardoor hoogwaardige buitenruimtes ontstaan. Het binnengebied is dan ook veel meer dan een gewone speelplaats. Door de bestaande hellingen te gebruiken en te versterken, is er een gevarieerd landschap van speel-, sport- en groenzones. Dit stimuleert het contact met de natuur en buitenactiviteiten.

Er zijn uitkragende volumes die klassen van terrassen voorzien en openlucht-onderwijs mogelijk maken. Verbredingen in de gangen creëren ruimtes voor informele ontmoetingen en alternatieve leervormen. Veel ruimtes zijn polyvalent; ze passen zich via schuifwanden aan de grootte van de groep of aan de activiteit. Zo is de refter van de lagere school uitgerust met houten tribunes die de ruimte kunnen omvormen tot een kleine theaterzaal. 

Duurzaamheid en Innovatie

Duurzaamheid vormt de kern van het project, met talloze maatregelen om het energie- en waterverbruik tot een minimum te beperken. Dit omvat onder andere thermische isolatie, luchtdichtheid, mechanische ventilatie, free-cooling (intensieve ventilatie 's nachts), externe zonwering, zonnepanelen en regenwateropvang voor milieuvriendelijke toiletten en groenvoorzieningen. Ook werd er extra belang gehecht aan het gebruik van lokale en duurzame materialen. Het project zal BREEAM-gecertificeerd worden, wat de aandacht voor milieubewuste bouwmethoden benadrukt.

Budget en Planning

Het totale kostenplaatje bedraagt ongeveer 30 miljoen euro (inclusief btw) voor de Stad Brussel. Voor de bouw van het complex ontving de stad 15 miljoen euro aan financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap, VGC Brussel en be.Exemplary.

De bouw is in januari 2021 van start gegaan en werd in december 2023 afgerond. De leerlingen hebben er hun intrede gedaan in januari 2024 na de kerstvakantie.

Met de Campus Mutsaard verwelkomt Brussel niet alleen een voorbeeldig educatief centrum, maar ook een bruisend middelpunt voor de gemeenschap. Met duurzaamheid en innovatie als leidraad, wordt dit scholencomplex een voorbeeld voor toekomstig stedelijk onderwijs.

kleuterschool koningin Astrid
Kleuterschool Koningin Astrid
lagere school koningin astrid
Lagere school Koningin Astrid

 

Karel Buls
Atheneum Karel Buls

 

Gemaakt 16/01/2024 (bewerkt op 16/01/2024)
campus mutsaard