CirquonsCircus

In het kader van de projectoproep “scholenswitch” van het Prins Filipfonds, dat ingeroepen werd om uitwisseling tussen scholen uit verschillende gemeenschappen aan te moedigen, werden op “HSBS Peter Benoit” en “École primaire de Heembeek” op verschillende momenten circusactiviteiten voorzien in het Nederlands.

CirconsCircus

Leerlingen uit alle klassen van onze buurscholen werden in meertalige groepen verdeeld om zo kennis te maken met elkaar en met de taal uit de buurschool. CirconsCircus

Tijdens deze workshops, die Circolito begeleidde, gingen de kinderen aan de slag met verschillende circustechnieken.

CirconsCircus

Om deze technieken onder de knie te krijgen, moest een belangrijke vaardigheid toegepast worden; samenwerken!

Zo hielpen de leerlingen elkaar in veiligheid te houden, maar hielpen ze ook elkaar om de taal en de oefeningen te begrijpen.

 CirconsCircus

Na afloop van de workshops kunnen we één zekerheid stellen: Peter Benoit en Heembeek spreken circus!

CirconsCircus

Gemaakt 20/06/2022 (bewerkt op 20/06/2022)
CirconsCircus