Bezoek aan het park van het Kasteel van Laken

In mei stelt Koning Filip het park van het Kasteel van Laken open voor leerlingen van de scholen van de Stad Brussel om kennis te maken met een opmerkelijke biodiversiteit en natuurlijke omgeving in de Brusselse regio.

In het kader van een pilootproject zullen dit jaar een twaalftal klassen van het vijfde leerjaar uit het basisonderwijs de biodiversiteit ontdekken in het park van het Kasteel van Laken.

Het Koninklijk Domein van Laken behoort toe aan de Staat en aan de Koninklijke Schenking; het wordt ter beschikking gesteld van de vorst voor de uitoefening van zijn functie en om er met zijn gezin te wonen. Sinds de 19de eeuw worden de koninklijke serres traditioneel eenmaal per jaar opengesteld voor het publiek. Dit jaar zijn zij van 13 mei tot en met 6 juni 2021 weer voor het publiek toegankelijk. Passende sanitaire maatregelen worden getroffen.

Alt

Koning Filip innoveert dit jaar door het park van het Kasteel open te stellen voor de kinderen van de scholen van de Stad Brussel, om hen bewust te maken van de natuur en de ecologie. Het park, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 18de eeuw, vormt een ongerepte omgeving in de Brusselse regio, waar flora en fauna floreren, met weinig vervuiling en externe ongemakken. Onze leerlingen kunnen hier overigens één van de grootste reigerbroedplaatsen van België bewonderen.

De bezoeken worden voorbereid en begeleid door ervaren gidsen. De landbouwfaculteit van de universiteit van Gembloux ondersteunt hen hierbij. De faculteit stelde, met de hulp  van de "Pedagogische Dienst voor het basisonderwijs van de Stad Brussel", een gedetailleerd pedagogisch dossier op. Fascinerende bezoeken met ruimte en oog voor observatie, verwondering, analyse, innovatief leren en uitbreiding in de klas.

Het kasteel van Laken hoopt deze ervaring de komende jaren te herhalen voor een veel groter aantal klassen!

De Koning zelf heeft op 18 mei 2021 de eerste twee Franstalige en Nederlandstalige klassen verwelkomd. De mooie groepsfoto's die door het Paleis zijn gepubliceerd, zijn voor klein en groter een fijn aandenken.

Het departement Openbaar Onderwijs betuigt zijn grote erkentelijkheid aan de Koning voor dit schitterende initiatief. Een activiteit die volop gesteund wordt door de Burgemeester van de Stad en de Franstalige en Nederlandstalige schepenen van Openbaar Onderwijs.

Créé le 19/05/2021 (modifié le 27/06/2023)
Alt