Nieuws

Scholen van Stad Brussel gaan de strijd aan tegen menstruatiearmoede.

In zes middelbare scholen van de Stad Brussel worden vanaf deze week via verdeelautomaten gratis menstruatieproducten aangeboden.

Hoog bezoek in OKAN!

Hoog bezoek in onze Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) deze week! Dichter des vaderlands, Mustafa Kör, kwam langs in éé

CirquonsCircus

In het kader van de projectoproep “scholenswitch” van het Prins Filipfonds, dat ingeroepen werd om uitwisseling tussen scholen uit verschillende gemeenschappen aan te moedigen, werden op “HSBS Peter Benoit” en

Leerlingen uit Leidstar toveren het Willemsplein om tot een museum!

De voorbije 6 weken gingen leerlingen uit het 3de en 4de

De warmste week in HBS Leidstar

De week van 13/12 tot 17/12 werd de “warmste week” in de Leidstarschool . De school voerde actie voor NASCI, een VZW in Schaarbeek die zich inzet voor het welzijn van elk kind. Elk kind heeft recht op een optimale opvoeding en een eerlijke start in het leven.

Bezoek aan het park van het Kasteel van Laken

In mei stelt Koning Filip het park van het Kasteel van Laken open voor leerlingen van de scholen van de Stad Brussel om kennis te maken met een opmerkelijke biodiversiteit en natuurlijke omgeving in de Brusselse regio.